MOŽNOSTI VYSTOUPENÍ

 
Produkce kapely má dvě nejčastější podoby:

  • Kratší, spíše koncertní vystoupení, v rozmezí cca 45 – 60 minut, repertoár tvoří většinou známé Rock and Rollové skladby
  • Delší, v rozmezí několika hodin, repertoár je doplněn dalšími oldies skladbami – viz Playlist. Charakter akce je většinou taneční, maximální délka vystoupení je 6 hodin.

Celý program může kapela zahrát klidnější formou unplugged. Kapela je schopná díky svému zvukaři a velmi kvalitní aparatuře 3,2 kW ozvučit akce velikosti sálu či menšího venkovního prostoru. 

Honorář kapely je smluvní dle povahy vystoupení.