STAGE PLAN

Minimální hrací prostor je cca 2 x 3 m